Skip to:

10 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaprezentował nowe logo Roku Janusza Korczaka.

Nowe logo to zasługa profesora Janusza Górskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pod którego kierunkiem, pro bono, przygotowany został ostateczny projekt. Po zaprezentowaniu pierwotnej wersji znaku do Rzecznika Praw Dziecka dotarły prośby środowiska twórców grafiki użytkowej o wprowadzenie w nim zmian, tak aby rok 2012 - czas intensywnej promocji praw dziecka - miał wyjątkową oprawę i wpłynął na upowszechnianie korczakowskich idei wychowawczych wśród dorosłych i dzieci na całym świecie. Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw zmianie znaku, Marek Michalak podjął decyzję o wprowadzeniu nowego, zaprezentowanego dziś logotypu. Mamy nadzieję, że znak ten umożliwi upowszechnianie praw dziecka i dorobku Janusza Korczaka na nowe sposoby i z wykorzystaniem niedostępnych wcześniej nośników.


logo Roku Janusza Korczaka - png
logo Roku Janusza Korczaka - eps


logo Roku Janusza Korczaka (wariant) - png
logo Roku Janusza Korczaka (wariant) - eps

10 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaprezentował nowe logo Roku Janusza Korczaka.