Skip to:

16 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do kuratorów oświaty w sprawie nierównego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci trzyletnich urodzonych przed i po 1 września 2008 roku.

Do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło wiele uwag i skarg od rodziców, którzy mieli problemy z zapisaniem do przedszkola dzieci urodzonych po 1 września danego roku, gdyż dyrektorzy przedszkoli - na podstawie nieprecyzyjnych zapisów ustawy o systemie oświaty - nie chcieli zapisywać do nich dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia. Jak zauważył Rzecznik, 19 marca 2009 roku zmieniono zapis ustawy, nakazując przyjmowanie dzieci do przedszkoli od początku roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. Niestety, zapis ten wchodzi w życie dopiero 1 września 2012 roku. W związku z tym Marek Michalak wystąpił do Kuratorów Oświaty o podjęcie działań w celu uwrażliwienia i zmobilizowania dyrektorów przedszkoli do równego traktowania wszystkich trzylatków w procesie rekrutacji na rok szkolny 2011/2012.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty

16 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do kuratorów oświaty w sprawie nierównego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci trzyletnich urodzonych przed i po 1 września 2008 roku.