Skip to:

8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Rozmowa dotyczyła wstępnych wniosków pokontrolnych Rzecznika w sprawie nieprawidłowości w organizacji Nocnej Opieki Lekarskiej. Podczas spotkania zostały poruszone takie kwestie jak: zapewnienie właściwej Nocnej Pomocy Lekarskiej dla dzieci i rejestrowanie rozmów telefonicznych w placówkach służby zdrowia. Rozmawiano także o corocznych badaniach lekarskich wszystkich dzieci i dokumentowaniu badań w obowiązkowych książeczkach zdrowia, a także wycenie procedur pediatrycznych oraz problemie dostępności do psychiatrii dziecięcej.