Skip to:

W piątek 18 marca 2011 roku w siedzibie świdnickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" - w ramach cyklu spotkań "Rozmowy o wychowaniu" - gościła Henryka Krzywonos-Strycharska, która przez wiele lat prowadziła rodzinny dom dziecka. W spotkaniu uczestniczył również Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, honorowy patron projektu.

Henryka Krzywonos-Strycharska mówiła podczas spotkania z pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi o swoim trudnym dzieciństwie, m.in. o tym, iż musiała wcześniej rozpocząć pracę. Pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, a dzieci z takich rodzin wiedzą, że trzeba bronić słabszych - podkreślała. Opowiadała też o strajku z 1980 roku i o tym, jak zatrzymała tramwaje. Dzieliła się również swoimi doświadczeniami z pracy na rzecz dzieci. Przez wiele lat prowadziła bowiem rodzinny dom dziecka, w którym wraz z mężem wychowała 12 dzieci. Jestem dzisiaj kobietą spełnioną, szczęśliwą żoną i matką - zauważyła. Henryka Krzywonos-Strycharska i Marek Michalak spotkali się również z dziećmi będącymi pod opieką Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej oraz wolontariuszami organizacji.

Dyskusje, debaty i warsztaty w ramach "Rozmów o wychowaniu" odbywać się będą przez cały 2011 rok w Europejskim Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy - mieście od 2003 roku noszącym zaszczytne miano Stolicy Dziecięcych Marzeń.

W piątek 18 marca 2011 roku w siedzibie świdnickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" - w ramach cyklu spotkań "Rozmowy o wychowaniu" - gościła Henryka Krzywonos-Strycharska, która przez wiele lat prowadziła rodzinny dom dziecka. W spotkaniu uczestniczył również Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, honorowy patron projektu.