Skip to:

W lipcu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie intensywnych i zdecydowanych działań na rzecz realizacji prawa dziecka do ochrony przed przemocą. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – rządzący nadal nie widzą takiej potrzeby…

Podsekretarz Staniu Pani Elżbieta Bojanowska w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że resort „podtrzymuje stanowisko przedstawione Panu Rzecznikowi pismem z dnia 2 listopada 2017 r., że aktualnie nie zachodzi konieczność opracowania „Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci”.

Rzecznik w wystąpieniu z grudnia zaakcentował potrzebę opracowania i wdrożenia narodowej zintegrowanej strategii na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, która w ocenie Marka Michalaka jest najskuteczniejszą odpowiedzią na występujący, wciąż na dużą skalę, problem przemocy wobec dzieci, a także dodatkową gwarancją, że prawa dziecka określone w Konwencji o Prawach Dziecka będą chronione na najwyższym poziomie.

Jak czytamy w odpowiedzi MRPiPS: „w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w polskim prawodawstwie istnieją narzędzia i rozwiązania legislacyjne służące ochronie dzieci przed przemocą”.

- Instrumenty prawne istotne są, natomiast Narodowa Strategia pozwoliłaby na uzupełnić i scalić mechanizmy już działające i tym samym chronić dzieci efektywniej niż ma to miejsce obecnie – zaznacza Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów (3 lipca 2018 r.)

Odpowiedź MRPiPS

 

Czytaj także:

Apel o Narodową Strategię na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci (2017 r.)

Apel o Narodową Strategię Walki z Przemocą Wobec Dzieci (2016 r.)

Wywiad PAP z o. Adamem Żakiem

Ks. Adam Żak dla KAI o Narodowym Programie Ochrony Dzieci i Młodzieży

Ostrożnie-dziecko!