Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zacieśniają współpracę na rzecz działań w zakresie ochrony i promocji praw dziecka. Marek Michalak i prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, rektor Akademii, podpisali porozumienie, które zobowiązuje strony m.in. do wzajemnego wsparcia merytorycznego, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Porozumienie pomiędzy RPD a APS określa zasady współpracy i obejmuje m.in. takie dziedziny jak: badania i działania na rzecz realizacji idei praw dziecka w różnych środowiskach i instytucjach społecznych; a także badania nad spuścizną Janusza Korczaka, propagowanie idei korczakowskich, czy wspólne wydania publikacji dotyczących sytuacji dzieci w Polsce i przestrzegania ich praw.

Niebawem będzie okazja, by przekonać się o efektach współpracy, ponieważ jednym z pierwszych działań będzie organizowany w Warszawie we wrześniu (w dniach 13- 16 września) Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, dla upamiętnienia działalności na rzecz dzieci oraz 75-lecia ostatniej drogi Janusza Korczaka, Stefy Wilczyńskiej oraz dzieci z Domu Sierot. Organizatorami tego wydarzenia są: Rzecznik Praw Dziecka i Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, a partnerami: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.