Skip to:

Do wszystkich komend i komisariatów policji w kraju trafiły plakaty przypominające zasady postępowania wobec dzieci podczas interwencji. - W każdym działaniu należy kierować się dobrem dziecka – apelują inicjatorzy projektu: Rzecznik Praw Dziecka oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W sumie do policyjnych komend i komisariatów trafi 1400 plakatów. Wyróżniono na nich główną zasadę: „W każdym działaniu należy kierować się dobrem dziecka, a także zapewnić mu właściwą opiekę i poczucie bezpieczeństwa”.

Na plakacie znalazło się również dziewięć innych zaleceń. Mówią m.in. o tym,  że dzieci należy traktować „godnie, z szacunkiem i taktownie". Postery mają przypominać funkcjonariuszom, że podczas interwencji należy wytłumaczyć dziecku zaistniałą sytuację i zrobić wszystko, by poczuło się bezpiecznie. Inicjatorzy akcji – RPD i MSW - apelują także, aby do najmłodszych mówić zrozumiałym językiem, a w przypadku opuszczenia domu – pamiętać, by mogły np. zabrać swoją ulubioną zabawkę.

Plakaty zostały przygotowane w 2014 roku, jako wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Dziecka i MSW oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji. Już wtedy trafiły one do funkcjonariuszy. W maju 2015 r.  Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zdecydowali o kontynuowaniu akcji.