Skip to:

8 maja 2017 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
Celem Zgromadzenia było  rozpatrzenie informacji o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych, w tym m.in. Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości.