Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka pracuje nad opracowaniem standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej. Członkowie zespołu ekspertów powołanego przez Marka Michalaka nie mają wątpliwości, że beneficjentami mediacji są w równej mierze dzieci i młodzież oraz placówki edukacyjne.

Mediacja rówieśnicza to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania problemów zwaśnionych uczniów w obecności bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, posiadających odpowiednie przygotowanie do tego zadania. Mediacja szkolna opiera się na podobnym mechanizmie. Stronami konfliktu mogą być: rodzice, nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły i uczniowie. Ich przedmiotem mogą być sprawy związane z relacjami międzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły.

- Wybitni eksperci w dziedzinie mediacji, prawa i psychologii pochylają się nad tym zagadnieniem ponieważ mediacja – ta rówieśnicza i szkolna – zawsze przynosi korzyści: indywidualne dla ich adresatów oraz pośrednie na poziomie zmian w instytucji szkoły, wpływu na kulturę radzenia sobie z konfliktami i pozytywne relacje pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami w sytuacji sporu – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Marek Michalak zwraca uwagę, że dzięki mediacji młodzież uczy się rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku, twórczego myślenia oraz otwartości na inne poglądy. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów stymuluje także rozwój umiejętności społecznych, przygotowujących ucznia do życia w demokratycznym kraju.

- Szkoła to miejsce styku różnych środowisk, nie trudno w takiej sytuacji o konflikt. Umiejętność wypracowania pomiędzy stronami rozwiązania akceptowanego dla wszystkich to naprawdę jest znakomitym rozwiązaniem – dodaje RPD.

Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej pracuje w formie cyklicznych spotkań od października 2016 r. Zadaniem jego członków jest nie tylko przygotowanie standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej, ale także opracowanie m.in. Kodeksu Etyki Mediatora Rówieśniczego i Kodeksu Etyki Mediatora Szkolnego.

Przypomnijmy, że nie będą to pierwsze standardy wypracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. W ostatnich latach RPD wraz z ekspertami przygotował wytyczne m.in. w zakresie pobytu dzieci i młodzieży w MOW-ach i MOS-ach, adopcji czy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.

Skład Zespołu ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej Rzecznika Praw Dziecka

  • Dr Zbigniew Czwartosz – mediator, emerytowany nauczyciel akademicki UW, nauczyciel akademicki Uniwersytetu SWPS
  • Dr inż. Elżbieta Dobiejewska – mediator, emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląski Ośrodek Mediacji we Wrocławiu
  • Iwona Klein – dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku
  • Jolanta Kucharzak – radca prawny, Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych
  • Iwona Osiecka – psycholog w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach
  • Eleonora Porębiak-Tymecka – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
  • Agnieszka Rękas – sędzia w stanie spoczynku, Główny Konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka
  • Katarzyna Stryjek – mediator, Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku
  • Dorota Trautman – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
  • Dr Elżbieta Żuchowska – Czwartosz (ekspert zewnętrzny) – nauczyciel akademicki UW i Uniwersytetu SWPS.