Skip to:

3 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się ze swoimi społecznymi doradcami. Minutą ciszy uczczono niedawną śmierć jednego z nich, prof. Wojciecha Woźniaka, wybitną postać polskiej onkologii dziecięcej.

Podsumowano działania RPD w minionych dwunastu miesiącach. Podczas dyskusji starano się określić najważniejsze kwestie, którymi w najbliższych miesiącach powinien zająć się Rzecznik Praw Dziecka.

Doradcy społeczni Rzecznika Praw Dziecka to grupa wybitnych prawników, socjologów, psychologów, pedagogów, ludzi nauki i praktyków, zajmujących się na co dzień różnorodnymi sprawami dotyczącymi najmłodszych.