Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami dwóch szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, które aktywnie włączają się w kampanie promujące prawa dziecka. W podróży Markowi Michalakowi towarzyszyła prof. Teresa Jackowska, Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, Społeczny Doradca RPD.

Marek Michalak i prof. Teresa Jackowska wspólnie odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 im. Bolesława Chrobrego. Założona w 1987 r. placówka, należy do najstarszych w województwie świętokrzyskim. Prof. Teresa Jackowska, wybitny ekspert z zakresu pediatrii i jednocześnie Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, jest absolwentką „trójki”. Z obecnymi uczniami RPD rozmawiał o przysługujących im prawach.

- Wasza wiedza o prawach dziecka jest godna podziwu. Dziękuję za dyskusję na najwyższym poziomie - chwalił społeczność „trójki” Marek Michalak.

Wizytę Rzecznika w SP 3 uświetnił teatralny występ dzieci.

W Ostrowcu Świętokrzyskim Rzecznik Praw Dziecka odwiedził również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Imię to, szkołom i innym placówkom wychowawczo-edukacyjno-opiekuńczym, nadają organy prowadzące, po otrzymaniu zgody od Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W kraju funkcjonuje ponad 50 takich szkół. W 2013 r. Marek Michalak, jako Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, uczestniczył w uroczystości nadania imienia ostrowieckiej „ósemce”.