Skip to:

Ta sytuacja jest niedopuszczalna i nie powinna nigdy mieć miejsca to pierwsze słowa komentarza, jakiego udzielił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiadomiony o umieszczeniu dwojga dzieci w pogotowiu opiekuńczym w wyniku działań policji realizującej decyzję sądu w Opolu.

Natychmiastową decyzją Rzecznika było podjęcie działań kontrolnych w przedmiotowej sprawie. W rozmowie telefonicznej z Ministrem Spraw Wewnętrznych Jackiem Cichockim Rzecznik Praw Dziecka zadecydował o wspólnej kontroli działań Policji. Zespół kontrolny podjął działania natychmiast, tj. 26.10.2012 roku. Rzecznika reprezentuje mec. Milewska-Celińska.

Nigdy nie będzie mojej zgody na przedmiotowe traktowanie dzieci. Wyroki sądu w państwie prawa powinny być realizowane, ale litera prawa nie zwalnia nikogo z posługiwania się sercem i rozumem, z zachowania empatii, szczególnie do najbardziej bezbronnych ludzi-dzieci - wyraził swoją opinię Marek Michalak.

Ta sytuacja jest niedopuszczalna i nie powinna nigdy mieć miejsca to pierwsze słowa komentarza, jakiego udzielił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiadomiony o umieszczeniu dwojga dzieci w pogotowiu opiekuńczym w wyniku działań policji realizującej decyzję sądu w Opolu.