Skip to:

Tylko 8% rodziców ma wystarczającą wiedzę i umiejętności potrzebne do wychowania dziecka - wynika z pierwszego ogólnopolskiego badania poziomu kompetencji wychowawczych rodziców. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Fundacja Kidprotect.pl przygotowali kampanię społeczną "Mądrzy Rodzice", której celem jest zwiększanie odpowiedzialności dorosłych związanej z wychowaniem dzieci. Jej inauguracja odbyła się 20 września 2010 roku w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka.

Dane dotyczące agresji i przemocy wśród młodzieży budzą niepokój specjalistów zajmujących się sprawami dzieci, a wzrost przestępczości w tej grupie jest zauważalny. Dorośli - w tym rodzice i opiekunowie - niestety rzadko zadają sobie pytanie o przyczynę tych negatywnych zjawisk. Nie uświadamiają sobie, że to właśnie w nich tkwić może problem. Winą za złe zachowanie dziecka obarczają szkołę lub znajomych, wśród których spędza ono czas wolny. Tymczasem podstawową przyczyną problemu są zaniedbania i błędy, jakie my, rodzice, popełniamy w procesie wychowawczym.

To, jakie będą kolejne pokolenia młodzieży, zależy od nas, dorosłych. Chcemy, aby rodzice przyjrzeli się relacjom panującym w rodzinie i uświadomili sobie, że wszystko, co powiedzą lub zrobią, będzie miało wpływ na przyszłość ich dzieci. Będąc odpowiedzialnym za ochronę praw dzieci w Polsce, chcę sygnalizować na bieżąco problemy naszych najmłodszych. - mówił na konferencji prasowej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Przypomniał też, że jednym jego z priorytetów - w chwili obejmowania funkcji Rzecznika - było upowszechnienie idei szkół dla rodziców, czyli miejsc, w których będzie można podnosić swoje kompetencje wychowawcze.

Właśnie na potrzeby kampanii "Mądrzy Rodzice" zrealizowano pierwsze ogólnopolskie badanie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców. Wyniki badań opracowano na zasadzie klasówki. Rodzice otrzymali punkty za odpowiedzi, a na koniec - ocenę. Aż 17% rodziców uzyskało ocenę niedostateczną, 41% zaledwie mierną. Zadowalającą wiedzą na temat podstaw wychowania dziecka wykazało się tylko 8% rodziców, którzy otrzymali ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Wyniki tego ogólnopolskiego sprawdzianu skłoniły nas do działania. Postanowiliśmy dać rodzicom "na tacy" wiedzę na temat rozwoju dziecka i skutecznych technik wychowawczych. Dlatego, korzystając z pomocy ekspertów, przygotowaliśmy specjalną ofertę szkoleń dla rodziców. - zauważył podczas spotkania Jakub Śpiewak, prezes Fundacji Kidprotect.pl.

Szkolenia - w formie warsztatów - odbędą się w całej Polsce. W ich trakcie rodzice będą mogli zasięgnąć porad ekspertów oraz wymienić się doświadczeniem w zakresie wychowania. Zajęcia dla liderów projektu poprowadzi m.in.: psycholog Dorota Zawadzka, która wzięła udział w poniedziałkowej konferencji. Żeby prowadzić wózek widłowy, trzeba się uczyć, skończyć kurs i zdać egzamin. Wychowywać dziecko może zaś każdy. - mówiła w czasie konferencji "Superniania". Szkolenia dla rodziców - które rozpoczną się na początku przyszłego roku - poprowadzą też sędzia Anna Maria Wesołowska oraz doc. Halina Weker z Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Wszelkie informacje na temat kampanii "Mądrzy Rodzice" dostępna będą na stronie internetowej: http://www.madrzy-rodzice.pl/.

Organizatorami kampanii "Mądrzy Rodzice" są Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Kidprotect.pl. Ogólnopolskie badanie kompetencji wychowawczych rodziców przeprowadziła firma MillwardBrown SMG/KRC. Materiały reklamowe kampanii - spot telewizyjny, spot radiowy oraz reklamę prasową - przygotował pro bono zespół agencji McCann Erickson. Partnerem merytorycznym kampanii jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, a patronami medialnymi - dziennik "Rzeczpospolita" oraz firma Clear Channel.

Link do spotu TV kampanii

Link do spotu radiowego kampanii

Tylko 8% rodziców ma wystarczającą wiedzę i umiejętności potrzebne do wychowania dziecka - wynika z pierwszego ogólnopolskiego badania poziomu kompetencji wychowawczych rodziców. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Fundacja Kidprotect.pl przygotowali kampanię społeczną "Mądrzy Rodzice", której celem jest zwiększanie odpowiedzialności dorosłych związanej z wychowaniem dzieci. Jej inauguracja odbyła się 20 września 2010 roku w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka.