Skip to:

23 lutego 2011 roku rozpoczęło działanie Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci Przed Przemocą - pierwsza w Polsce sieć przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych. Patronat nad inicjatywą Fundacji Dzieci Niczyje objęli Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Do Partnerstwa zostało zaproszonych 20 organizacji z całej Polski. Dzięki ich współpracy możliwe będzie rozpowszechnianie wiedzy i standardów ochrony najmłodszych w różnych częściach kraju. Koordynatorem działań Partnerstwa jest Fundacja Dzieci Niczyje. To bardzo ważna, potrzebna inicjatywa. Problem przemocy, gwałtu, wykorzystania, nadużycia, krzywdzenia dzieci stał się na naszych oczach problemem społecznym, pedagogicznym, prawnym, etycznym. W tym problemie zeszły się dwa elementy - prawa dziecka i odpowiedzialność dorosłych za dzieci i ich prawa - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia wskazują na wagę współpracy profesjonalistów, którzy świadczą pomoc dzieciom krzywdzonym oraz prowadzą programy zapobiegania problemowi złego traktowania najmłodszych. Zdaniem Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje Moniki Sajkowskiej wspólne działanie pozwoli skuteczniej chronić dzieci przed przemocą i innymi formami krzywdzenia: Organizacje należące do Krajowego Partnerstwa stworzą wspólną przestrzeń wymiany dobrych praktyk, ustalania standardów pomocy dzieciom czy wypowiadania wspólnego stanowiska w ich sprawach.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka podczas konferencji inaugurującej działania Krajowego Partnerstwa na rzecz ochrony dzieci przed przemocą w dniu 23 lutego 2011 roku

23 lutego 2011 roku rozpoczęło działanie Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci Przed Przemocą - pierwsza w Polsce sieć przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych. Patronat nad inicjatywą Fundacji Dzieci Niczyje objęli Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.