Skip to:

Rzecznik na budowie kliniki BUDZIK30 lipca 2008r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, na zaproszenie Fundacji "AKOGO?", wziął udział w uroczystości poświęconej zakończeniu pierwszego etapu budowy kliniki BUDZIK w Międzylesiu.

Celem tej Fundacji, którą założyli Ewa Błaszczyk i ksiądz Wojtek Drozdowicz, jest niesienie pomocy dzieciom po ciężkich urazach mózgu. Przyczyniać się do tego ma pierwsza w naszym kraju wzorcowa klinika, która będzie mogła przyjąć jednorazowo 15 małych pacjentów. Ma ona działać przy oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Zdrowia Dziecka.

Rzecznik przekazując okolicznościowy dyplom wyraził uznanie dla Fundacji "AKOGO?", deklarując pomoc i dalszą współpracę.

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził też dzieci i młodzież leczoną w oddziale rehabilitacji neurologicznej Centrum Zdrowia Dziecka, zapoznał się z problemami tej placówki.

30 lipca 2008r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, na zaproszenie Fundacji "AKOGO?", wziął udział w uroczystości poświęconej zakończeniu pierwszego etapu budowy kliniki BUDZIK w Międzylesiu.