Skip to:

Młodzi ludzie ze wszystkich województw, tworzący społeczność programu Profilaktyka a Ty, podczas dorocznego, Ogólnopolskiego Przystanku PaT, prezentują artystyczne dokonania minionego roku i planują kolejne przedsięwzięcia, których tematem przewodnim jest profilaktyka rówieśnicza. Przystanek to mnóstwo warsztatów tematycznych, spotkań z mistrzami teatru, tańca i muzyki. 5 lipca, w dniu Wielkiego Finału Przystanku podczas barwnej i radosnej PaTosfery, która korowodem przeszła przez miasto, trzy tysiące rozśpiewanej młodzieży odwiedziła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Na konińskiej starówce Pani Prezydentowa wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, Wiceministrem Edukacji Narodowej Tadeuszem Sławeckim, parlamentarzystami, Komendantem Głównym Policji gen. Markiem Działoszyńskim i uczestnikami PaT odczytała fragment Konwencji o Prawach Dziecka.

- Dwadzieścia pięć lat w tym roku to ważna data, którą celebrujemy na różnych płaszczyznach. To 25 lat naszej polskiej wolności, to też 25 lat Konwencji, też z polskiej inicjatywy stworzonej, a co za tym idzie – 25 lat wolności dzieci na świecie. Dziś, w tym symbolicznym miejscu, młodzi ludzie odczytają fragmenty tego aktu prawnego – mówił podczas PaTosfery Rzecznik Praw Dziecka. Do wspólnego, głośnego czytania trzem tysiącom młodych rozdano ponad 1550 kartek z tekstem Konwencji. Wynik ten zasłużył na odnotowanie w Księdze Polskich Rekordów i Osobliwości, co potwierdził specjalny certyfikat. Anna Komorowska, która po raz pierwszy odwiedziła Ogólnopolski Przystanek PaT, na pamiątkę 25 lat wolności zasadziła w Koninie „Dąb Wolności”, który będzie przypominał o rocznicy.

IX edycja Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej PaT, której pomysłodawcą i realizatorem jest inspektor Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, zgromadziła w Koninie tradycyjnie już na 5 dni setki młodych ludzi, którzy na co dzień swoją postawą i działaniami promują życie bez nałogów. Żyją z pasją, angażują się w rozmaite przedsięwzięcia artystyczne, przekonują, jaką wartość ma otwartość na dialog i pomoc drugiemu człowiekowi. 3 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w ramach warsztatów przedsiębiorczości społecznej i kompetencji interpersonalnych debatował z nimi m.in. o prawach dziecka i idei wolontariatu.

- Problem naszych czasów, który nazywam po imieniu, to problem naszej mentalności. Coś, co wsadza nas w gorset włodarzy cudzym życiem, co nie pozwala zobaczyć w dziecku człowieka - mówił Rzecznik, wskazując, że niezbędna jest zmiana myślenia i podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie najmłodszych, a PaTowicze są w tej mierze sojusznikami zmian na lepsze. - Istotne jest, żebyśmy nawiązywali dialog, żebyśmy mogli rozmawiać ze sobą, a nie tylko do siebie przemawiać - podkreślał Marek Michalak, chwaląc idee Przystanku PaT.

Konin przez kilka dni był polską stolicą profilaktyki. Do Wielkopolski przyjechali liderzy programu, wolontariusze oraz grupy teatralne z całego kraju. To bardzo intensywny czas; okazja, by spotkać się i rozmawiać z ludźmi sztuki, artystami i muzykami, którzy promują idee profilaktyki, brać udział w niezliczonych warsztatach, spektaklach, pokazach i dyskusjach, także filozoficznych. Adresatami akcji są przede wszystkim młodzi ludzie powyżej 14-15 roku życia, a jej cel to m.in. rozwijanie liczącej obecnie blisko 200.000 młodzieży, pedagogów, rodziców ogólnopolskiej społeczności PaT, promującej wśród młodych ludzi modę na życie bez uzależnień i bez przemocy.

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. "Razem bezpieczniej" łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramy programu "Razem bezpieczniej" od lat wpisany jest program "Profilaktyka a Ty" ("PaT").

W uroczystościach uczestniczyli - obok Pierwszej Damy i Rzecznika Praw Dziecka - m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Wachowiak, Elżbieta Rusiniak, twórczyni programu Razem Bezpieczniej" z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gen. Tadeusz Budzik ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP; insp. Rafał Batkowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz przedstawiciele władz samorządowych tegorocznego gospodarza Przystanku na czele z Prezydentem Konina Józefem Nowickim.

Poprzez działania całoroczne, Przystanki regionalne i Przystanek ogólnopolski PaT inspiruje oraz wspiera środowiska młodych w całej Polsce do brania spraw w swoje ręce poprzez szeroko rozumianą profilaktykę rówieśniczą. Młodzież tworzy własne scenariusze, spektakle, filmy, artykuły, happeningi, radio, a to wszystko nasycone jest mocną, pozytywną energią. Kolejny, jubileuszowy X Przystanek PaT najprawdopodobniej odbędzie się w Warszawie.