Skip to:

Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i wyróżnienie laureatów konkursu "Policjant, który mi pomógł" – to najważniejsze punkty centralnych obchodów Święta Policji, z udziałem m.in. Premiera Donalda Tuska i Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. W uroczystościach uczestniczył także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa, związków zawodowych i goście zagraniczni.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi w tym dniu swoje święto. W Auditorium Maximum zgromadzonych gości powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, który wręczył wyróżnionym policjantom odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe.