Skip to:

13 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które odbyło się w Zamościu.

Przedstawiciele parlamentu, zaproszeni przez dr Marię Król ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem", odwiedzili ośrodki dla dzieci, gdzie spotkali się z podopiecznymi i wychowawcami oraz obradowali w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Wśród uczestników spotkania znaleźli się także przedstawiciele rządu: Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tematem wiodącym był system wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.