Skip to:

W dniu 13 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w seminarium FALOCHRON zorganizowanym przez Miasto Wrocław dla organizacji pozarządowych.

W spotkaniu honory gospodarza pełnił Pan Dominik Golema - Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz zastępcą Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocław Byli również przedstawiciele samorządów Miasta Krakowa i Poznania oraz autor profilaktycznego programu dla wrocławskiej młodzieży "Falochron" - dr Jacek Kurzępa.

Celem seminarium było przedstawienie nowej inicjatywy Miasta Wrocławia pod nazwą "Program Falochron", poświęconej problemom dzieci, takim jak żebractwo i prostytucja nieletnich oraz uzależnienia. W czasie odbywających się w ramach seminarium warsztatów samorząd lokalny i organizacje pozarządowe wstępnie określili możliwości i zakres współpracy.

Założeniem "Programu Falochron" jest aktywizacją, integracją oraz koordynacja działań instytucji na forum lokalnych społeczności, w celu zespołowego rozwiązywania problemów młodych ludzi i wspierania ich na różnych obszarach. Ideą jest również wypracowanie - w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi i w oparciu o ich doświadczenia - ogólnokrajowego programu przeciwdziałania tym problemom.

Rzecznik opowiedział zebranym o działaniach podejmowanych przez BRPD i odpowiedział na liczne pytania.

W dniu 13 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w seminarium FALOCHRON zorganizowanym przez Miasto Wrocław dla organizacji pozarządowych.