Skip to:

29 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w towarzystwie Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda odwiedził ponad 800 dzieci, odpoczywających na letnich koloniach w województwie mazowieckim i pomorskim.

W Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce Marek Michalak spotkał się m.in. z dziećmi, pochodzącymi z terenów, dotkniętych klęską powodzi. Rzecznik sprawdził warunki socjalne, jakie zapewniono dzieciom i zapoznał się z realizowanymi programami edukacyjnymi, turystycznycmi i terapeutycznymi. Marek Michalak uczestniczył w zajęciach (m.in. z rzeźbiarstwa, garncarstwa i łucznictwa), a wieczorem rozmawiał z dziećmi podczas spotkania przy ognisku.

Kolejny dzień wizytacji Rzecznik Praw Dziecka spędzi w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

29 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w towarzystwie Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda odwiedził ponad 800 dzieci, odpoczywających na letnich koloniach w województwie mazowieckim i pomorskim.