Skip to:

18 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall, z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie regulacji prawnych pozwalających na umieszczanie na świadectwach szkolnych oprócz nazwy szkoły - także nazwy zespołu szkół, w skład którego wchodzi.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

18 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall, z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie regulacji prawnych pozwalających na umieszczanie na świadectwach szkolnych oprócz nazwy szkoły - także nazwy zespołu szkół, w skład którego wchodzi.