Skip to:

30 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu grupy tematycznej Rady Europy ds. dzieci (TC-ENF), której przewodniczy Ambasador Chorwacji Anica Djamic. Do Strasburga Rzecznik Praw Dziecka przybył na zaproszenie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka zaprezentował model funkcjonowania urzędu Rzecznika w Polsce oraz kompetencje, w jakie wyposażył go ustawodawca. Przypomniał, że dzięki działalności Janusza Korczaka oraz umocowaniu instytucji Rzecznika Praw Dziecka w polskiej Konstytucji, kraj nasz nazywany jest Ojczyzną Praw Dziecka. Poinformował także członków grupy tematycznej Rady Europy ds. dzieci o działalności sieci ENOC, zrzeszającej Rzeczników Praw Dziecka z Europy. Na jej przykładzie zachęcał do współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami. Mówił także o rozpoczętej niedawno kampanii społecznej zachęcającej do reagowania na każdy przypadek przemocy wobec dzieci "Reaguj. Masz prawo" oraz projekcie wykrywania oznak przemocy wobec najmłodszych przez dentystów.

Polski Rzecznik Praw Dziecka był pierwszym z europejskich ombudsmanów działających na rzecz praw dzieci, który wziął udział w spotkaniu grupy roboczej Rady Europy.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasuburgu