Skip to:

26 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz flamandzki Komisarz Praw Dziecka Bruno Vanobbergen podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnego działania na rzecz ochrony praw dziecka.

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W tym dniu, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyła się również konferencja poświęcona prawom dziecka, która została zorganizowana w ramach obchodzonego w Białymstoku Dnia Flandrii.

W spotkaniu oprócz Ombudsmanów z obu krajów udział wzięli Wojewoda Podlaski, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, a także pedagodzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tematyka spotkania została wybrana nie bez przyczyny. W tym roku przypada 25. rocznica podpisania Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez ONZ.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka przybliżając idee i rolę sprawowanego urzędu podkreślił, że: Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w naszym kraju nie wzięła się znikąd, w pewnym stopniu odcinamy kupony od tego, co głosił Korczak. Prawa człowieka nie mogą być ograniczane w wieku dziecięcym… Przypomniał (za Korczakiem) o prawie dziecka do szacunku, niepowodzeń i łez, do pracy, poznania, szacunku dla własności dziecka i jego budżetu, szacunku dla bieżącej godziny, dla dnia dzisiejszego. Wskazał również, że dużym krokiem w polskim prawodawstwie było wprowadzenie całkowitego zakazu bicia dzieci, jednak wciąż 60 procent Polaków akceptuje kary cielesne.

Podczas konferencji Marek Michalak uhonorował flamandzkiego Komisarza Praw Dziecka Bruno Vanobbergena Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustanowioną Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 333).