Skip to:

26 stycznia 2013 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Dziecko jest jutrem - pedagogika Janusza Korczaka" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka Ministra Marka Michalaka.

Spotkanie rozpoczął prof. dr Stanisław Dawidziuk - Założyciel-Rektor Honorowy WSM, który omawiał temat Współczesny nauczyciel, a idea Janusza Korczaka. Rektor odniósł się do roli nauczyciela w kontekście obowiązków wynikających z wdrażanej reformy, a w szczególności jaki powinien być współczesny nauczyciel - czyli kreatywny i przedsiębiorczy.

Minister Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka w swym wystąpieniu Prawa dziecka - temat zawsze aktualny omówił tematykę bieżących problemów wynikających z codziennej praktyki. Stawiając pytania skłaniał do refleksji na temat prawa dziecka do szacunku. "Dziecko jako największa wartość ma godność przysługującą każdej osobie a w tej godności jest równe dorosłemu, "Nie ma dzieci, są ludzie" - dowodził Korczak. Dziecko jest ekspertem, autorytetem w swym dziecięcym świecie. Odkrywa, kreuje dziecięcą rzeczywistość, skłania dorosłego do refleksji, często odsłaniając przed nim nowe sensy". Dziecko zajmuje ważne miejsce w rodzinie, w społeczeństwie. Dzieci tworzą dziecięcy "lud, naród, klasę". Są ważną częścią społeczeństwa, mają obywatelskie, socjalne, kulturalne prawa. Marek Michalak stwierdził: "Mimo, że od napisania tych słów przez Starego Doktora minęło ponad 80 lat, dzisiaj podpisuje się pod nim wielu rodziców, nauczycieli, wychowawców, lekarzy sędziów, policjantów, dziennikarzy katechetów, a wraz z nimi- nie tylko w Roku Korczaka - także Rzecznik Praw Dziecka".

Wieloaspektową działalność Janusza Korczaka przybliżył dr Jacek Kulbaka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który omawiał Korczakowskie dylematy. W kręgu teorii i praktyki pedagogicznej. Były to refleksje, wybrane myśli i cytaty Janusza Korczaka.

Podsumowania działalności Studenckich Kół Naukowych dokonali: dr Elzbieta Sawa-Czajka - Opiekun Studenckiego Koła Stosunków Międzynarodowych oraz dr Roland Łukaszewicz Opiekun Studenckiego Koła Socjologicznego. Za zaangażowanie i inspirowanie działań na rzecz idei korczakowskich w ROKU JANUSZA KORCZAKA 2012 studentom kierunku Pedagogika i Stosunki Międzynarodowe wręczono nagrody Rektora.

Na koniec wybrane fragmenty Pism Janusza Korczaka czytała Grażyna Barszczewska - aktorka, wykładowca WSM w Warszawie. Zaprezentowano: Prawo dziecka do szacunku, Prawo dziecka, by było, czym jest, Savoir vivre.

Zakończenie Roku Korczakowskiego jest jedynie okazją do podsumowania działań, natomiast podmioty odpowiedzialne za edukację dzieci w tym również uczelnie, które przygotowują przyszłych nauczycieli do odpowiedzialnego wykonywania zawodu, powinny w codziennej pracy wdrażać ciągle aktualne i ważne idee Janusza Korczaka.