Skip to:

28 marca 2013 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbył się briefing na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych. W briefingu udział wzięli: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania; Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas briefingu Marek Michalak zwrócił uwagę na naczelną zasadę "dobra dziecka’ i próbę jej zdefiniowania podjętą przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy RPD. Wyraził też swój sprzeciw wobec jakichkolwiek form ograniczenia kontaktów z którymkolwiek rodzicem. Zadeklarował otwartość na współpracę z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania i Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci rozwodzących się rodziców. Przyznał, że napływa do Biura RPD wiele spraw dotyczących ograniczenia kontaktów dziecka z drugim niezamieszkującym rodzicem, którym najczęściej jest ojciec. Zaznaczył, że każdy taki przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i z należytą delikatnością.

tvpparlament.pl