Skip to:

16 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie nt. projektu "Trybun Młodzieżowy w placówce resocjalizacyjnej", zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

W debacie udział wzięli również: Rektor WSNS PEDAGOGIUM prof. Marek Konopczyński, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie Marian Pietrusiak oraz Dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Sławomir Moczydłowski.

Marek Michalak podczas debaty mówił, że "Trybun młodzieżowy", będąc osobą z zewnątrz powinien cieszyć się pełnym zaufaniem młodzieży i zostać wybrany przez samych wychowanków placówki. Pozwoli mu to spojrzeć na trudne sprawy młodych ludzi z innej perspektywy, wspierać ich, a także bronić ich interesów. - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka - "Trybun" będzie także doskonałym mediatorem w konfliktach rówieśniczych oraz z kadrą placówki. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności z uwagi na specyfikę pracy z trudną młodzieżą.

"Trybun młodzieżowy" będzie wybierany bezpośrednio przez młodzież z ośrodka wychowawczego i stanie na straży przestrzegania ich praw. Do jego zadań należeć będzie pośredniczenie w kontaktach wychowanków z osobami spoza ośrodka oraz wspieranie młodych ludzi, którzy opuścili placówkę, a także zachęcenie młodzieży do większej aktywności społecznej. Roczny program pilotażowy rozpocznie się we wrześniu br. Rzecznik Praw Dziecka zadeklarował pomoc, wsparcie projektu oraz szkolenia dla Trybunów. Wyraził także zgodę na objęcie projektu honorowym patronatem.