Skip to:

22 kwietnia 2015 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zwołane w celu rozpatrzenia, w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647), informacji o działalności sądów administracyjnych w 2014 roku. Podczas Zgromadzenia Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser przedstawił informację o rocznej działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym m.in. przedstawiciele: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, oraz reprezentanci wymiaru sprawiedliwości.