Skip to:

25 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w III Kujawsko-Pomorskim Przystanku PaT. W Toruniu spotkała się młodzież z grup działających w ramach programu PaT oraz SymPaTycy, którzy przez profilaktykę rówieśniczą promują modę na życie bez uzależnień.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński, posłowie na Sejm Domicela Kopaczewska i Janusz Dzięcioł, Wojewoda Kujawsko- Pomorski Ewa Mes, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnycka oraz Naczelnik Wydziału Profilaktyki w MSW Elżbieta Rusiniak (program Razem Bezpieczniej).

Szczególnymi gośćmi byli uchodźcy z Donbasu, wśród nich również dzieci, którzy na początku tego roku znaleźli schronienie na Warmii z powodu walk wojennych i zniszczeń na wschodzie Ukrainy.

PaT – Profilaktyka a Ty – to ogólnopolski program profilaktyczny Komendy Głównej Policji oparty na profilaktyce rówieśniczej, promujący styl życia wolny od uzależnień. Hasłem PaTowiczów jest  „Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym”. Pomysłodawcą i realizatorem działań jest insp. Grzegorz Jach – policjant, pedagog, reżyser, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Na prośbę Marka Michalaka zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć prof. Władysława Bartoszewskiego.