Skip to:

10 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w ceremonii inauguracji roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uroczystość połączona była z wręczeniem Księgi Pamiątkowej Pani Profesor Wandzie Stojanowskiej.

10 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w ceremonii inauguracji roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.