Skip to:

5 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna a problemy osób niepełnosprawnych" zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszą rocznicę ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Prezydent RP Bronisław Komorowski podkreślił, że odnosi wrażenie, iż na razie konwencja w niewielkim stopniu wpłynęła na rzeczywistość w Polsce, w związku z czym nadal trzeba pracować nad zmianą świadomości i likwidacją barier, zarówno tych architektonicznych, jak i mentalnych. "Stajemy przed tym samym wyzwaniem, co rok temu - jak uwrażliwiać społeczeństwo i władzę publiczną na to, co znalazło wyraz w tym dokumencie" - powiedział Prezydent.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Polska podpisała dokument w marcu 2007 r., Prezydent ratyfikował go 6 września 2012 roku.