Skip to:

9 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Konferencji "Dziecko wobec mediacji", organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Marek Michalak podczas otwarcie konferencji mówił o przedmiotowości dziecka, konieczności zwrócenia uwagi na wycieszenie konfliktów (m. in. Podczas rozwodów), bezwzględnej konieczności liczenia się ze zdaniem dziecka i stawiania jego dobra priorytetowo.

Kolejnymi mówcami byli społeczni doradcy Rzecznika Praw Dziecka. Sędzia Anna Maria Wesołowska, która mówiła o nowych zagrożeniach tj.: groomingu, cyberprzemocy, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, wykorzystywaniu dzieci w konfliktach rodziców w sprawach rodzinnych oraz sędzia Agnieszka Rękas, która zwróciła uwagę na mediację rówieśniczą w szkole, jako metodę przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu. W konferencji wzięło udział ok. 200 osób z całej Polski, w tym: sędziowie, prokuratorzy, policjanci, psycholodzy i pedagodzy, mediatorzy, pracownicy naukowi.