Skip to:

W dniach 29-30 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka przebywał w Rzymie i wziął udział w Konferencji Wysokiego Szczebla Rady Europy inaugurującej międzynarodową kampanię na temat przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. Konferencję zaszczycił swoja obecnością prezydent Włoch Giorgio Napolitano, zaś gospodynią wydarzenia była Minister do spraw równouprawnienia Włoch, Pani Mara Carfaga.

Polski Rzecznik Praw Dziecka - jako wiceprzewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) - w ramach wystąpień urzędników wysokiego szczebla przedstawił odpowiedź na pytanie jak rzecznicy praw dziecka w Europie mogą pomóc w zapobieganiu zjawisku wykorzystywania seksualnego dzieci. W swoim wystąpieniu wyraził pełne poparcie rzeczników dla tej niezmiernie istotnej kampanii RE, poruszył też zagadnienie związane z koniecznością utworzenia we wszystkich krajach europejskich niezależnych instytucji ombudsmanów do spraw dzieci, jak również wspomniał o dużym sukcesie poprzedniej kampanii RE przeciwko stosowaniu kar cielesnych wobec dzieci, w konsekwencji której np. w Polsce wprowadzono zakaz stosowania kar cielesnych.

Rzecznik Praw Dziecka przypomniał zgromadzonym o obecnie trwających pracach nad Protokołem Opcjonalnym do Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, dotyczących możliwości zgłaszania do Komitetu Praw Dziecka skarg indywidualnych i zbiorowych, co umożliwiłoby jeszcze lepszą ochronę praw dzieci we wszystkich krajach, które ratyfikowały Konwencję

W dniach 29-30 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka przebywał w Rzymie i wziął udział w Konferencji Wysokiego Szczebla Rady Europy inaugurującej międzynarodową kampanię na temat przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. Konferencję zaszczycił swoja obecnością prezydent Włoch Giorgio Napolitano, zaś gospodynią wydarzenia była Minister do spraw równouprawnienia Włoch, Pani Mara Carfaga.