Skip to:

W dniach 8-9 września 2010 roku, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Antwerpii w międzynarodowej konferencji ekspertów z 25 krajów UE zajmujących się prawami dziecka. Zorganizowana ona została w ramach prezydencji Belgii przez grupę międzyrządową "Europe De L'Enfance".

Podczas spotkania przedstawiciel Europejskiego Centrum Wiedzy o Prawach Dziecka dokonał przeglądu przedsięwzięć prowadzonych w krajach europejskich dotyczących praw najmłodszych oraz metod i narzędzi służących do ich wdrażania.

Ważnym punktem obrad było przedstawienie przez Komisję Europejską planowanej Strategii Komunikacji dotyczącej praw dzieci. Omówiony został proces konsultacji, uwzględniający także dzieci. Dokument ma być ukończony jesienią i przyjęty przez KE w grudniu b.r. Eksperci wierzą, że przyczyni się on do jeszcze sprawniejszego wdrażania w krajach UE postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

Polski Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w dyskusji o działaniach na rzecz młodzieży oraz dzieci i poszanowaniu ich praw zapisanych w Konwencji. Przedstawiciele poszczególnych krajów opowiadali o swoich doświadczeniach, osiągnięciach a także problemach jakie napotykają w tym zakresie.

Na sesji plenarnej konferencji z uznaniem podkreślono, że w Polsce weszła w życie ustawa zakazująca całkowitego stosowania wobec dzieci kar cielesnych. Uznano ten fakt za ogromny sukces polskich władz i Rzecznika Praw Dziecka.

Europejscy eksperci spotkali się w symbolicznym miejscu jakim jest Hatpaleis - teatr dla dzieci i młodzieży oraz dla młodych artystów. Placówka ta propaguje sztukę, przybliża najmłodszym teatr. Na fasadzie budynku widnieje wiersz napisany przez poetę Barta Moeyaerta, zwracający uwagę na prawa dziecka.

W dniach 8-9 września 2010 roku, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Antwerpii w międzynarodowej konferencji ekspertów z 25 krajów UE zajmujących się prawami dziecka. Zorganizowana ona została w ramach prezydencji Belgii przez grupę międzyrządową "Europe De L'Enfance".