Skip to:

15 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji podsumowującej realizację w 2012 r. Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. "Razem bezpieczniej", którego autorem i głównym koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podczas konferencji Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki wręczyli autorom i gospodarzom najciekawszych przedsięwzięć statuetki "Lidera programu Razem bezpieczniej" - nagrody za najlepsze kampanie społeczne oraz najciekawsze projekty zrealizowane w ramach programu "Razem bezpieczniej" w 2012 roku.

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste przekazanie statuetki przechodniej Przystanku "Profilaktyka a Ty", będącego częścią rządowego programu. Władze samorządowe Lublińca, organizator Przystanku "PaT" w 2012 r. przekazały władzom miasta Łodzi organizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. Akcja Przystanku "PaT", tworzona wspólnie z Policją przez młodych ludzi i dla młodych ludzi, jest ogólnopolskim przedsięwzięciem profilaktycznym, którego celem jest m.in. tworzenie społeczności promującej wśród swoich rówieśników modę na życie bez nałogów.