Skip to:

10 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dyrektorami: Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rydułtowicach, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci i młodzieży w Kraszewo-Czubakach, Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" dla dzieci w Częstochowie. W spotkaniu wziął udział również poseł na sejm RP - Artur Bramora.

Uczestnicy spotkania przedstawili Rzecznikowi problemy dotyczące zasad finansowania zakładów opieki długoterminowej dla dzieci, oraz kwestie finansowania zakładów oraz efektywnej współpracy z jednostkami pomocy społecznej, służącej uregulowaniu sprawy umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Tematem spotkania były również zasady rozliczeń z NFZ i zasady żywienia dzieci przebywających w placówkach.

Rzecznik zapoznał się z uwagami dyrektorów na ww. tematy i wysłuchał ich opinii. Zadeklarował, że po szczegółowym zapoznaniu się z konkretnymi przypadkami, rozważy działania jakie mogą zostać podjęte przez jego Biuro.