Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 26 sierpnia 2010 roku odwiedził tereny na Dolnym Śląsku, które na początku tego miesiąca dotknięte zostały powodzią.

W miejscowości Leśna zwiedził zalane wtedy Gimnazjum oraz Przedszkole, a w Smolniku Szkołę Podstawową. Zapoznał się ze szkodami jakie woda poczyniła w tych placówkach oświatowych. Interesował się stanem przygotowań do rozpoczynającego się niebawem nowego roku szkolnego. Rzecznik podjął rozmowy z instytucjami, które mogą wspomóc małych mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem.

Płynąca w tej okolicy rzeka Kwisa, wylała po runięciu tamy w Niedowie i zniszczyła rynek i wiele budynków w Leśnej oraz wiele miejscowości tej gminy.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 26 sierpnia 2010 roku odwiedził tereny na Dolnym Śląsku, które na początku tego miesiąca dotknięte zostały powodzią.