Skip to:

18 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka był gościem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkania z młodzieżą gimnazjalną - zorganizowanego w przeddzień 21. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka - Marek Michalak odpowiadał na wiele pytań dotyczących praw najmłodszych, agresji w szkole oraz kategorii spraw, które najczęściej do niego docierają.

Jak podkreślił Rzecznik podczas rozmowy prawie wszystkie kraje na świecie ratyfikowały tę "dziecięca konstytucję". Żadna ustawa nie może być z nią niezgodna. Wskazał na fakt, iż chcąc dobrze rozwiązywać problemy najmłodszych, polski Parlament stworzył konstytucyjny urząd Rzecznika Praw Dziecka, który broni interesów dzieci i młodzieży. To wielki gest państwa - dodał. Przypomina on władzy, jakie ma obowiązki wobec swoich najmłodszych obywateli.

Podczas debaty ze studentami, doktorantami i pracownikami Instytutu Pedagogiki UJ dyskutowano również na temat miejsca praw dziecka w szkole wyższej.

18 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka był gościem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkania z młodzieżą gimnazjalną - zorganizowanego w przeddzień 21. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka - Marek Michalak odpowiadał na wiele pytań dotyczących praw najmłodszych, agresji w szkole oraz kategorii spraw, które najczęściej do niego docierają.