Skip to:

21 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji "Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci". Konferencja została zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakłady Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja poświęcona była problematyce profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, w tym metodom wsparcia rodzin przeżywających trudności. Podczas konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w sesjach wykładowych i warsztatowych, prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Konferencję uroczyście otworzyli wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, wiceprezes Fundacji Dzieci Niczyje Monika Sajkowska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Rzecznik w swoim wystąpieniu mówił o działaniach, które można podjąć aby chronić dzieci przed krzywdzeniem. Podkreślił fakt, że statystyki w Polsce w ostatnich latach bardzo się poprawiły - prawie trzykrotnie spadła liczba zabójstw dzieci, o połowę spadła liczba porzuceń, w ostatnich dwóch latach o 13 tysięcy mniej dzieci zostało odebranych rodzicom ze względu na zaniedbania lub zagrożenia życia. Należy pracować nad tym, aby reagować wcześniej, kiedy widzimy, że dziecku może dziać się krzywda - mówił Marek Michalak.

Po oficjalnym rozpoczęciu została wręczona Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman, która przyznawana jest za działalność na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. Tegorocznym laureatem został Łukasz Ługowski polski pedagog i psycholog, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Kąt" w Warszawie.