Skip to:

1 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uroczystego otwarcia obrad dokonała Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz i przedstawiła Marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży: Justynę Opokę, Mateusza Wojcieszaka oraz Martę Wojtych. W posiedzeniu udział wzięli m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Ewa Dudek i Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. - To już dwudziesty raz w polskim parlamencie obradują najmłodsi i po raz dwudziesty mają realną możliwość wyrażenia swojego zdania, mają realną możliwość wypowiedzenia się w sprawach ich dotyczących – mówił Rzecznik, przypominając prawidła demokracji oraz zapisy Konstytucji i Konwencji o Prawach Dziecka, której jubileusz 25. rocznicy uchwalenia obchodzimy w tym roku.

- My, świat dorosłych, cały czas uczymy się wsłuchiwać w Wasz głos. Prawa dziecka to kategoria praw człowieka. Obowiązują wszystkich i wzajemnie. Gdybym miał zestawiać prawa, zestawiałbym je z odpowiedzialnością - odpowiedzialnością za siebie i za innych – przekonywał Marek Michalak. Rzecznik podkreślił, że procedowany podczas XX obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży projekt uchwały zwracał uwagę na tak ważne kwestie, jak lokalna samorządność i zakres jej finansowania, czy budowanie świadomości obywatelskiej i działalność Parlamentu Europejskiego. - Wczytałem się bardzo dokładnie w projekt uchwały, którą dzisiaj Państwo będziecie procedować, gratuluję pracy, jaką wykonaliście, ogromnej pracy – mówił Rzecznik.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Więcej informacji: sejm.gov.pl