Skip to:

9 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na którym zostały poruszone najważniejsze problemy wynikające z orzecznictwa Trybunału w minionym roku.

W dorocznym uroczystym zgromadzeniu ogólnym sędziów TK uczestniczyli m.in.: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz, Premier Donald Tusk, I prezesi Sądu Najwyższego i NSA, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele innych instytucji państwowych oraz szefowie korporacji prawniczych, reprezentanci świata nauki oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Prezes Andrzej Rzepliński podsumował zeszłoroczne działania Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że w 2012 r. wydano 65 wyroków, 55 postanowień, co daje wynik około 10 spraw rozpoznawanych miesięcznie. Należy doliczyć również 364 postanowienia zapadłe podczas wstępnej kontroli wpływających skarg, gdy nie zakwalifikowano ich na rozprawę. W 35 sprawach Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego z zaskarżonych przepisów.

Więcej informacji: tvpparlament.pl