Skip to:

23 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji prasowej w związku z powstawaniem Kodeksu Bezpiecznej Opieki w Rodzicielstwie Zastępczym. Kodeks tworzą wspólnie Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Przyjaciółka oraz Stowarzyszenie Jedno Serce.

W konferencji wzięli udział również: Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Chmielewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także Edyta Wojtasińska z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Jolanta Zmarzlik i Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje oraz Joanna Luberadzka-Gruca, Wiceprezes Zarządu Fundacji Przyjaciółka i Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Podczas konferencji Marek Michalak mówił o tym, że środowisko opieki zastępczej to przede wszystkim pozytywne przykłady praktyk, a większość rodzin spełnia powierzone im zadania wyjątkowo dobrze. Nie można patrzeć na tę kwestię przez pryzmat Pucka, bo był to jedynie wyjątkowo naganny przypadek. Rzecznik Praw Dziecka powiedział również, że przygotowywany Kodeks będzie wspierał i uzupełniał działania mające na celu podniesienie kompetencji rodzin zastępczych, a także same rodziny w ich codziennej pracy.

Adresatami Kodeksu Bezpiecznej Opieki będą przede wszystkim opiekunowie zastępczy, członkowie ich rodzin oraz profesjonaliści, którzy ich wspierają. Zostaną w nim zebrane zasady, którymi powinni się kierować, aby dziecko w nowej rodzinie było bezpieczne. Kodeks ma być nie tylko kompendium "dobrych praktyk" w codziennym życiu rodziny zastępczej, ale także swojego rodzaju poradnikiem, jak wspierać dziecko powierzone i jego potencjał, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które są wyzwaniem dla każdej takiej rodziny.

W kodeksie znajdą się informacje na temat rodzajów zagrożeń wobec dziecka, wskazówki jak je chronić i wspierać w rozwoju oraz jak ułatwić mu odnalezienie się w nowym środowisku. Kodeks powstaje również na podstawie doświadczeń brytyjskich w kwestii opieki zastępczej, przy wsparciu Ambasady Brytyjskiej.