Skip to:

22 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w odbywającej się w Ciechocinku konferencji zatytułowanej: "Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkołach specjalnych, w szkołach funkcjonujących w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego a realizacja praw dzieci i młodzieży", zorganizowanej przez Poseł na Sejm Domicelę Kopaczewską, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W Konferencji wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński, a także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Senator RP Alicja Chybicka i Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska oraz przedstawiciele szkół specjalnych funkcjonujących w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego na terenie Polski.

Marek Michalak w swoim wystąpieniu podkreślał, że dziecko, które trafia do szkoły w sanatorium wymaga szczególnego traktowania, ponieważ staje się podmiotem wszelkich ukierunkowanych działań jako dziecko, uczeń i pacjent jednocześnie. Z racji swojego stanu zdrowia i oddalenia od domu może czuć się zagubione, samotne, nieufne, płaczliwe, tęskniące. Ma jednak pełne prawo być dzieckiem i zasługuje z tego powodu na szacunek, tolerancję, wyrozumiałość, cierpliwość i opiekę ze strony pracowników szkoły i uzdrowiska, tego, by warunki przez nich stworzone pozwoliły mu na jak najszybszy powrót do zdrowia i do domu.