Skip to:

26 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Mazowieckie Centrum Neuroropsychiatrii w Zagórzu i jego filię w Józefowie. Tutaj leczone są dzieci i młodzież z całej Polski. RPD zapoznał się z warunkami w jakich odbywa się terapia i rehabilitacja.

W rozmowie z lekarzami, psychologami, fizykoterapeutami, w której wziął też udział Prezes Centrum Michał Stelmański wskazywano na wiele problemów, z którymi boryka się ta placówka, będąca jedynym zespołem lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Polsce. Wśród trudności w funkcjonowaniu wymieniano brak specjalistów z zakresu psychiatrii najmłodszych, niską wycenę świadczeń medycznych, nie uwzględniającą specyfiki leczenia chorób psychicznych. Wskazywano na brak standardów w leczeniu tych schorzeń.

Rzecznik Praw Dziecka zwiedził oddziały Centrum i zapoznał się z jego wyposażeniem, w tym z najnowocześniejszym sprzętem do rehabilitacji neurologicznej oraz z organizacją pracy. Placówka działa w trybie dyżurowym, przyjmuje pacjentów z całego kraju.