Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2010/2011. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2012 roku.

Szczegółowy opis konkursu

Regulamin konkursu

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka.