Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2011/2012. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Szczegółowe informacje dostępne są w REGULAMINIE KONKURSU.

KARTA ZGŁOSZENIA

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2013 roku.