Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2009 roku.

Szczegółowy opis konkursu

Regulamin konkursu

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka.