Skip to:

27 czerwca 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na prośbę Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC oraz organizacji Eurochips podpisał się pod międzynarodową petycją dotyczącą projektu wsparcia prawa dzieci do kontaktu ze swoimi rodzicami osadzonymi w więzieniach.

Od 3 do 28 czerwca br. międzynarodowa organizacja Eurochips przeprowadza kampanię pt. "Not my Crime, Still my Sentence". Jedną z jej części jest wystosowanie petycji, w której zawarte zostały najważniejsze postulaty w tym m. in.: możliwość kontaktu dzieci z rodzicami w elastycznych godzinach, które nie kolidują z zajęciami szkolnymi, stworzenie komfortowych dla dzieci miejsc do wizyt, zachęcanie do regularnych, codziennych kontaktów telefonicznych.

Marek Michalak podpisał się pod petycją oraz włączył się w promocję projektu:

- Rodzina odgrywa jedną z najistotniejszych ról w procesie readaptacji osób przymusowo odizolowanych od świata zewnętrznego, a możliwość kontaktu z dziećmi w warunkach izolacji jest w mojej ocenie niezwykle istotna. Kontakty z bliskimi wpływają pozytywnie na proces resocjalizacji i przygotowują jednostkę do powrotu do życia na wolności oraz do rodziny. Natomiast w sytuacji kiedy kontakt z dziećmi jest utrudniony, kontrolowany i limitowany, ale nade wszystko odbywa się w warunkach nieprzyjaznych dla dzieci, dochodzi do dramatycznej sytuacji, w której okoliczności niesprzyjające podtrzymaniu szczególnej więzi rodzinnej stają się jeszcze trudniejsze tak dla rodziców, jak i dla dzieci - powiedział Marek Michalak.

Po zebraniu podpisów organizacja przekaże petycję do posła Jean Lamberta, jednego z członków Parlamentu Europejskiego z prośbą o poparcie projektu ułatwiającego dzieciom kontakt z rodzicami.

Petycja wzmacnia Rezolucję Parlamentu Europejskiego w kwestii szczególnej sytuacji kobiet przebywających w więzieniu i wpływu uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinne dziecka. Rezolucja zachęca państwa członkowskie do ułatwienia rodzicom przebywającym w więzieniu i ich dzieciom pozostanie w kontakcie poprzez stworzenie warunków wizyt przyjaznych dziecku, które umożliwią odpowiedni kontakt pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Wzmacnia to również punkt 24(4) Europejskich Reguł Więziennych: ustalenia dotyczące wizyt powinny zezwalać uwięzionemu na podtrzymywanie i rozwijanie związków rodzinnych w sposób jak najbliższy naturalnym kontaktom.

Petycja

Eurochpis