Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał odpowiedź w sprawie leczenia dzieci niskorosłych od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Adama Fronczaka.

Treść udzielonej odpowiedzi wskazuje na niepełne zrozumienie intencji zawartej w wystąpieniu. W związku z tym Rzecznik ponownie zwrócił się w sprawie, wyjaśniając istotę zagadnienia oraz podkreślając potrzebę podjęcia działań umożliwiających dzieciom niskorosłym możliwości leczenia.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu dzieci niskorosłych

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał odpowiedź w sprawie leczenia dzieci niskorosłych od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Adama Fronczaka.