Skip to:

5 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w Sejmie, na posiedzeniu łączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

W swoim wystąpieniu Rzecznik odniósł się do pięciu głównych obszarów działań, podejmowanych na rzecz dzieci i ochrony ich praw, tj.: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki, prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

Retransmisja z posiedzenia komisji sejmowych