Skip to:

20 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

W swoim wystąpieniu Rzecznik odniósł się do pięciu głównych obszarów podejmowanych działań na rzecz dzieci i ochrony ich praw, tj.: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki, prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

Relacja Wideo